Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. februára 2016 - Štrasburg

8.7. Námietka podľa článku 106, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (hlasovanie)
CRE

Rozprava sa uskutočnila 18. januára 2016 (bod 16 zápisnice zo dňa 18.1.2016).

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 106 ods. 2, 3 a 4 písm. c) rokovacieho poriadku predložili Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) a Giovanni La Via (predseda výboru ENVI).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia