Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2526(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0148/2016

Συζήτηση :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Ψηφοφορία :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

8.9. Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για την περίοδο μετά το 2015 (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 και B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0148/2016

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0150/2016

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0042)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0163/2016 και B8-0164/2016 καταπίπτουν.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου