Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 3. února 2016 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

8. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Dohoda o přidružení EU-Moldavsko: ochranná doložka a mechanismus proti obcházení ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, jímž se provádí ochranná doložka a mechanismus proti obcházení, které umožňují dočasné pozastavení celních preferencí obsažených v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY A NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0035)


8.2. Dohoda o přidružení EU-Gruzie: mechanismus proti obcházení ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, jímž se provádí mechanismus proti obcházení opatření, který umožňuje dočasné pozastavení celních preferencí stanovených Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY A NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0036)

Vystoupení

Gabrielius Landsbergis (zpravodaj) před hlasováním.


8.3. Ratifikace Marrákešské smlouvy na základě obdržených peticí, zejména petice 924/2011 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 216 odst. 2 jednacího řádu předložila Cecilia Wikström za výbor PETI, o ratifikaci Marrákešské smlouvy na základě obdržených petic, zejména petice 924/2011 (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0037)


8.4. Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil Giovanni La Via za výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0038)


8.5. Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 x MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil Giovanni La Via za výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0039)


8.6. Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 x MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil Giovanni La Via za výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0040)


8.7. Námitka proti prováděcímu aktu: emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (hlasování)

Rozprava se konala dne 18. ledna 2016 (bod 16 zápisu ze dne 18.1.2016).

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2, 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu předložili Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen a Piernicola Pedicini za výbor ENVI, o návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních a z užitkových vozidel (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut

Vystoupení

Před hlasováním Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) a Giovanni La Via (předseda výboru ENVI).


8.8. Jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) [2015/2233(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0041)


8.9. Nová strategie pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015 (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 a B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ B8-0148/2016

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0150/2016

přijat (P8_TA(2016)0042)

(Návrhy usnesení B8-0163/2016 et B8-0164/2016 se neberou v potaz.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Právní upozornění - Ochrana soukromí