Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 3. februar 2016 - Strasbourg

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

8. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Beskyttelsesklausulen og mekanismen til modvirkning af omgåelse i associeringsaftalen mellem EU og Moldova ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af beskyttelsesklausulen og mekanismen til modvirkning af omgåelse ved midlertidig suspension af toldpræferencer i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG OG FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0035)


8.2. Mekanismen til modvirkning af omgåelse i associeringsaftalen mellem EU og Georgien ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af mekanismen til modvirkning af omgåelse ved midlertidig suspension af toldpræferencer i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG OG FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0036)

Indlæg

Gabrielius Landsbergis (ordfører), før afstemningen.


8.3. Ratifikation af Marrakesh-traktaten på grundlag af modtagne andragender, navnlig andragende 924/2011 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 216, stk. 2, af Cecilia Wikström for PETI om ratificering af Marrakeshtraktaten, på baggrund af modtagne andragender, særlig andragende nr. 924/2011 (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0037)


8.4. Indsigelse, jf. artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret sojabønne FG72 (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, af Giovanni La Via for ENVI om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne FG72 (MST-FGØ72-2), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0038)


8.5. Indsigelse, jf. artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret sojabønne MON 87708 × MON 89788 (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, af Giovanni La Via for ENVI om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0039)


8.6. Indsigelse, jf. artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret sojabønne MON 87705 × MON 89788 (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, af Giovanni La Via for ENVI om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0040)


8.7. Indsigelse, jf. artikel 106: Emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 18. januar 2016 (punkt 16 i protokollen af 18.1.2016).

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3 og stk. 4, litra c), af Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen og Piernicola Pedicini for ENVI om udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissionen fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

Indlæg

Før afstemningen tog Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) og Giovanni La Via (formand for ENVI) ordet.


8.8. Forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) (afstemning)

Betænkning med Europa-Parlamentets henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) [2015/2233(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0041)


8.9. En ny strategi for ligestilling og kvinders rettigheder efter 2015 (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 og B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0148/2016

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0150/2016

Vedtaget (P8_TA(2016)0042)

(Forslag til beslutning B8-0163/2016 og B8-0164/2016 bortfaldt).

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik