Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 3. helmikuuta 2016 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

8. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. EU:n ja Moldovan välinen assosiaatiosopimus: suojalauseke ja toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismi ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen suojalausekkeen ja tullietuuksien väliaikaista suspendointia koskevan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismin täytäntöönpanosta [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET JA LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0035)


8.2. EU:n ja Georgian välinen assosiaatiosopimus: toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismi ***I (työjärjestyksen 150 artikla)(äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen tullietuuksien väliaikaista suspendointia koskevan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismin täytäntöönpanosta [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET JA LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0036)

Puheenvuorot:

Gabrielius Landsbergis (esittelijä) ennen äänestystä.


8.3. Marrakeshin sopimuksen ratifiointi vastaanotettujen vetoomusten ja erityisesti vetoomuksen 924/2011 perusteella (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 216 artiklan 2 kohdan mukaisesti Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta Marrakeshin sopimuksen ratifioinnista vastaanotettujen vetoomusten ja erityisesti vetoomuksen 924/2011 perusteella (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0037)


8.4. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeenisen soijapavun FG72 salliminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 artiklan mukaisesti Giovanni La Via ENVI-valiokunnan puolesta ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa FG72 (MST-FGØ72-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0038)


8.5. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeenisen soijapavun MON 87708 × MON 89788 salliminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 artiklan mukaisesti Giovanni La Via ENVI-valiokunnan puolesta ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0039)


8.6. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeenisen soijapavun MON 87705 × MON 89788 salliminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 artiklan mukaisesti Giovanni La Via ENVI-valiokunnan puolesta ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0040)


8.7. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 6) (äänestys)

Keskustelu käytiin 18. tammikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 18.1.2016, kohta 16).

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukaisesti Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen ja Piernicola Pedicini ENVI-valiokunnan puolesta ehdotuksesta komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) ja Giovanni La Via (ENVI-valiokunnan puheenjohtaja).


8.8. Palvelukauppasopimusta (TiSA) koskevat neuvottelut (äänestys)

Mietintö johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset komissiolle transatlanttista palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin [2015/2233(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0041)


8.9. Naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskeva uusi strategia (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 ja B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0148/2016

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0150/2016

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0042)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0163/2016 ja B8-0164/2016 raukesivat.)

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö