Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 3. veljače 2016. - Strasbourg

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

8. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Sporazum o pridruživanju između EU-a i Moldove: zaštitna klauzula i mehanizm za sprečavanje izbjegavanja mjera ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi zaštitne klauzule i mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera, kojima se omogućuje privremena suspenzija povlaštenog carinskog tretmana iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI I NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0035)


8.2. Sporazum o pridruživanju između EU-a i Gruzije: mehanizam za sprečavanje izbjegavanja mjera ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera, kojim se omogućuje privremena suspenzija povlaštenog carinskog tretmana iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI I NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0036)

Govorili su:

Gabrielius Landsbergis (izvjestitelj), prije glasovanja.


8.3. Ratifikacija Ugovora iz Marakeša na temelju primljenih predstavki, osobito predstavke br. 924/2011 (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije u skladu s člankom 216. stavkom 2. Poslovnika podnijela je Cecilia Wikström, u ime Odbora PETI, o ratifikaciji Ugovora iz Marakeša, na temelju primljenih predstavki, posebice Predstavke br. 924/2011 (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0037)


8.4. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: odobravanje genetski modificirane soje FG72 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika podnio je Giovanni La Via, u ime Odbora ENVI, o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju FG72 (MST-FGØ72-2), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0038)


8.5. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: odobravanje genetski modificirane soje MON 87708 x MON 89788 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika podnio je Giovanni La Via, u ime Odbora ENVI, o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0039)


8.6. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: odobravanje genetski modificirane soje MON 87705 x MON 89788 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika podnio je Giovanni La Via, u ime Odbora ENVI, o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća D042681 (2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0040)


8.7. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika o emisijama iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (glasovanje)

Rasprava je održana 18. siječnja 2016. (točka 16 zapisnika od 18.1.2016.).

Prijedlog rezolucije u skladu s člankom 106. stavcima 2., 3. i 4. točkom (c) Poslovnika podnijeli su Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen i Piernicola Pedicini , u ime Odbora ENVI, o nacrtu uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 u pogledu emisija iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno

Govorili su:

Prije glasovanja, Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije) i Giovanni La Via (predsjednik Odbora ENVI).


8.8. Pregovori o Sporazumu o trgovini uslugama (TiSA) (glasovanje)

Izvješće s preporukama Europskog parlamenta Komisiji za pregovore o Sporazumu o trgovini uslugama (TiSA) [2015/2233(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0041)


8.9. Nova strategija za jednakost spolova i prava žena nakon 2015. (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 i B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0148/2016

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0150/2016

Usvojen (P8_TA(2016)0042)

(Prijedlozi rezolucija B8-0163/2016 et B8-0164/2016 se ne razmatraju.)

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti