Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 3 lutego 2016 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

8. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Układ o stowarzyszeniu UE-Mołdawia: klauzula ochronna i mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł ***I (art. 50 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania klauzuli ochronnej i mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł umożliwiających tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI I PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0035)


8.2. Układ o stowarzyszeniu UE-Gruzja: mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł ***I (art. 50 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł umożliwiający tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI I PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0036)

Wystąpienia

Gabrielius Landsbergis (sprawozdawca), przed głosowaniem.


8.3. Ratyfikacja traktatu z Marrakeszu, na podstawie otrzymanych petycji, zwłaszcza petycji 924/2011 (art. 50 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 216 ust. 2 Regulaminu przez Cecilię Wikström, w imieniu komisji PETI, w sprawie ratyfikacji Traktatu z Marrakeszu (w oparciu o otrzymane petycje, w szczególności petycję nr 924/2011) (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0037)


8.4. Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej soi FG72 (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu przez Giovanniego La Vię, w imieniu komisji ENVI, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 (MST-FGØ72-2), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D042684 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0038)


8.5. Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej soi MON 87708 × MON 89788 (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu przez Giovanniego La Vię, w imieniu komisji ENVI, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0039)


8.6. Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej soi MON 87705 × MON 89788 (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu przez Giovanniego La Vię, w imieniu komisji ENVI, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0040)


8.7. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: emisje zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (głosowanie)

Debata odbyła się dnia18 stycznia 2016 r. (pkt 16 protokołu z dnia 18.1.2016).

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2, 3 i 4 lit. c) Regulaminu przez Matthiasa Groote'a, Gerbena-Jana Gerbrandy'ego, Basa Eickhouta, Merję Kyllönen i Piernicolę Pedicini, w imieniu komisji ENVI, w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony

Wystąpienia

Przed głosowaniem Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) i Giovanni La Via (przewodniczący komisji ENVI).


8.8. Negocjowanie porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) [2015/2233(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0041)


8.9. Nowa Strategia w sprawie równouprawnienia płci i praw kobiet po 2015 r. (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 i B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0148/2016

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0150/2016

Przyjęto (P8_TA(2016)0042)

(Projekty rezolucji B8-0163/2016 i B8-0164/2016 stały się bezprzedmiotowe.)

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności