Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. februára 2016 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

8. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Dohoda o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou: ochranná doložka a mechanizmus proti obchádzaniu ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva ochranná doložka a mechanizmus proti obchádzaniu, ktorými sa stanovuje dočasné pozastavenie colných preferencií obsiahnutých v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0035)


8.2. Dohoda o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom: mechanizmus proti obchádzaniu ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva mechanizmus proti obchádzaniu, ktorým sa stanovuje dočasné pozastavenie colných preferencií obsiahnutých v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0036)

Vystúpenia:

Gabrielius Landsbergis (spravodajca), pred hlasovaním.


8.3. Ratifikácia Marakéšskej zmluvy, na základe prijatých petícií, konkrétne petície č. 924/2011 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 216 ods. 2 rokovacieho poriadku predložila Cecilia Wikström, v mene výboru PETI, o ratifikácii Marakéšskej zmluvy na základe prijatých petícií, najmä petície č. 924/2011 (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0037)


8.4. Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej sóje FG72 (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložil Giovanni La Via, v mene výboru ENVI, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0038)


8.5. Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej sóje MON 87708 × MON 89788 (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložil Giovanni La Via, v mene výboru ENVI, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0039)


8.6. Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej sóje MON 87705 × MON 89788 (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložil Giovanni La Via, v mene výboru ENVI, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0040)


8.7. Námietka podľa článku 106, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 18. januára 2016 (bod 16 zápisnice zo dňa 18.1.2016).

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 106 ods. 2, 3 a 4 písm. c) rokovacieho poriadku predložili Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) a Giovanni La Via (predseda výboru ENVI).


8.8. Rokovania o dohode o obchode so službami (TiSA) (hlasovanie)

Správa obsahujúca odporúčania Európskeho parlamentu Komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) [2015/2233(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0041)


8.9. Nová stratégia pre rodovú rovnosť a práva žien na obdobie po roku 2015 (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 a B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA B8-0148/2016

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0150/2016

Prijatý (P8_TA(2016)0042)

(Návrhy uznesenia B8-0163/2016 et B8-0164/2016 sa stali bezpredmetnými.)

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia