Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 3. února 2016 - Štrasburk

12. Zpráva o pokroku Srbska za rok 2015 (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o pokroku Srbska za rok 2015 (2015/2892(RSP))

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) a Johannes Hahn (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: David McAllister za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Ivo Vajgl za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Ruža Tomašić, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Tamás Meszerics, Edouard Ferrand, Eduard Kukan, Richard Howitt, Monica Macovei, Andor Deli, Paul Tang, Andrej Plenković, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Tonino Picula, László Tőkés, Olle Ludvigsson, Andrey Kovatchev, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Angel Dzhambazki, Soraya Post, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, a Miroslav Poche, který rovněž odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Zoltán Balczó, Dubravka Šuica, Csaba Sógor a Franc Bogovič.

Vystoupili: Johannes Hahn a Bert Koenders.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   David McAllister za výbor AFET o zprávě o Srbsku za rok 2015 (2015/2892(RSP)) (B8-0166/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.4 zápisu ze dne 4.2.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí