Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. vasario 3 d. - Strasbūras

12. 2015 m. Serbijos pažangos ataskaita (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2015 m. Serbijos pažangos ataskaita (2015/2892(RSP))

Bert Koenders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: David McAllister PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Ruža Tomašić (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Ivan Jakovčić, Tamás Meszerics, Edouard Ferrand, Eduard Kukan, Richard Howitt, Monica Macovei, Andor Deli, Paul Tang, Andrej Plenković, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Tonino Picula, László Tőkés, Olle Ludvigsson, Andrey Kovatchev (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Angel Dzhambazki), Soraya Post (nesutiko, kad Gianluca Buonanno pateiktų mėlynosios kortelės klausimą) ir Miroslav Poche (taip pat nesutiko, kad Gianluca Buonanno pateiktų mėlynosios kortelės klausimą).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Zoltán Balczó, Dubravka Šuica, Csaba Sógor ir Franc Bogovič.

Kalbėjo: Johannes Hahn ir Bert Koenders.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   David McAllister AFET komiteto vardudėl 2015 m. ataskaitos dėl Serbijos (2015/2892(RSP)) (B8-0166/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 02 04 protokolo 8.4 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika