Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 3 februari 2016 - Straatsburg

12. Voortgangsverslag 2015 over Servië (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voortgangsverslag 2015 over Servië (2015/2892(RSP))

Bert Koenders (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Ruža Tomašić, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Tamás Meszerics, Edouard Ferrand, Eduard Kukan, Richard Howitt, Monica Macovei, Andor Deli, Paul Tang, Andrej Plenković, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Tonino Picula, László Tőkés, Olle Ludvigsson, Andrey Kovatchev, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Angel Dzhambazki, Soraya Post, die weigert in te gaan op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, en Miroslav Poche, die eveneens weigert in te gaan op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Zoltán Balczó, Dubravka Šuica, Csaba Sógor en Franc Bogovič.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Bert Koenders.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   David McAllister, namens de Commissie AFET, over het verslag 2015 over Servië (2015/2892(RSP)) (B8-0166/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 4.2.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid