Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 3 lutego 2016 r. - Strasburg

12. Sprawozdanie z postępów Serbii w 2015 r. (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie z postępów Serbii w 2015 r. (2015/2892(RSP))

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: David McAllister w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Ruža Tomašić, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Ivan Jakovčić, Tamás Meszerics, Edouard Ferrand, Eduard Kukan, Richard Howitt, Monica Macovei, Andor Deli, Paul Tang, Andrej Plenković, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Tonino Picula, László Tőkés, Olle Ludvigsson, Andrey Kovatchev, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego, Soraya Post, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlucę Buonanno, i Miroslav Poche, który również nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlucę Buonanno.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Zoltán Balczó, Dubravka Šuica, Csaba Sógor i Franc Bogovič.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Bert Koenders.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   David McAllister, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania za 2015 r. w sprawie Serbii (2015/2892(RSP)) (B8-0166/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 4.2.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności