Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 3 februarie 2016 - Strasbourg

12. Raportul pe 2015 privind progresele înregistrate de Serbia (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Raportul pe 2015 privind progresele înregistrate de Serbia (2015/2892(RSP))

Bert Koenders (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Johannes Hahn (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: David McAllister, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Ruža Tomašić, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Tamás Meszerics, Edouard Ferrand, Eduard Kukan, Richard Howitt, Monica Macovei, Andor Deli, Paul Tang, Andrej Plenković, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Tonino Picula, László Tőkés, Olle Ludvigsson, Andrey Kovatchev, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Angel Dzhambazki, Soraya Post, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” Gianluca Buonanno, și Miroslav Poche, care a refuzat, de asemenea, o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Gianluca Buonanno.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Zoltán Balczó, Dubravka Šuica, Csaba Sógor și Franc Bogovič.

Au intervenit: Johannes Hahn și Bert Koenders.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   David McAllister, în numele Comisiei AFET, referitoare la Raportul pe 2015 privind Serbia (2015/2892(RSP)) (B8-0166/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.4 al PV din 4.2.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate