Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. februára 2016 - Štrasburg

12. Správa o pokroku Srbska za rok 2015 (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa o pokroku Srbska za rok 2015 (2015/2892(RSP))

Bert Koenders (úradujúci predseda Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: David McAllister v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Ruža Tomašić, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Tamás Meszerics, Edouard Ferrand, Eduard Kukan, Richard Howitt, Monica Macovei, Andor Deli, Paul Tang, Andrej Plenković, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Tonino Picula, László Tőkés, Olle Ludvigsson, Andrey Kovatchev, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Angel Dzhambazki, Soraya Post, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, a Miroslav Poche, ktorý zároveň odmietol odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Zoltán Balczó, Dubravka Šuica, Csaba Sógor a Franc Bogovič.

Vystúpili: Johannes Hahn a Bert Koenders.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   David McAllister, v mene výboru AFET, o správe o Srbsku za rok 2015 (2015/2892(RSP)) (B8-0166/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 4.2.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia