Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 3. února 2016 - Štrasburk

13. Evropský integrační process Kosova (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Evropský integrační process Kosova (2015/2893(RSP))

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) a Johannes Hahn (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Lars Adaktusson za skupinu PPE, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy, Georg Mayer za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, David McAllister, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Eduard Kukan, Ulrike Lunacek, aby reagovala na vystoupení, které učinil Eduard Kukan, Franz Obermayr k vystoupení, které učinila Ulrike Lunacek, a Julie Ward.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Vystoupili: Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle a Francisco Assis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver a Franz Obermayr.

Vystoupili: Johannes Hahn a Bert Koenders.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Ulrike Lunacek za výbor AFET o zprávě o Kosovu za rok 2015 (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 4.2.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí