Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 3. helmikuuta 2016 - Strasbourg

13. Kosovoa koskeva vuoden 2015 kertomus (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kosovoa koskeva vuoden 2015 kertomus (2015/2893(RSP))

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) ja Johannes Hahn (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lars Adaktusson PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, David McAllister, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Eduard Kukan, Ulrike Lunacek kommentoidakseen Eduard Kukanin puheenvuoroa, Franz Obermayr Ulrike Lunacekin puheenvuorosta, ja Julie Ward.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Puheenvuorot: Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle ja Francisco Assis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Bert Koenders.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Ulrike Lunacek AFET-valiokunnan puolesta Kosovoa koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.2.2016, kohta 8.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö