Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 3. veljače 2016. - Strasbourg

13. Proces europske integracije Kosova (rasprava)
CRE

Izjave Vijeća i Komisije: Proces europske integracije Kosova (2015/2893(RSP))

Bert Koenders (predsjedatelj Vijeća) i Johannes Hahn (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Ulrike Lunacek, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Lars Adaktusson, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy, Georg Mayer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, David McAllister, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Eduard Kukan, Ulrike Lunacek, koji se osvrnuo na govor Eduarda Kukana, Franz Obermayr, o govoru Ulrike Lunacek, i Julie Ward.

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

Govorili su: Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle i Francisco Assis.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver i Franz Obermayr.

Govorili su: Johannes Hahn i Bert Koenders.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Ulrike Lunacek, u ime Odbora AFET, o izvješću o Kosovu za 2015. (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika od 4.2.2016..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti