Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. vasario 3 d. - Strasbūras

13. Kosovo Europos integracijos procesas (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Kosovo Europos integracijos procesas (2015/2893(RSP))

Bert Koenders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Lars Adaktusson PPE frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy, Georg Mayer ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, David McAllister (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Eduard Kukan, Ulrike Lunacek (jis kalbėjo dėl Eduard Kukan žodžių), Franz Obermayr dėl Ulrike Lunacek kalbos ir Julie Ward.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle ir Francisco Assis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver ir Franz Obermayr.

Kalbėjo: Johannes Hahn ir Bert Koenders.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Ulrike Lunacek AFET komiteto vardu dėl 2015 m. ataskaitos dėl Kosovo (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 m. vasario 4 d.

Teisinė informacija - Privatumo politika