Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 3. februāris - Strasbūra

13. Kosovas integrācijas process Eiropas Savienībā (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Kosovas integrācijas process Eiropas Savienībā (2015/2893(RSP)).

Bert Koenders (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Lars Adaktusson PPE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy, Georg Mayer ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, David McAllister, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Eduard Kukan, Ulrike Lunacek, reaģējot uz Eduard Kukan uzstāšanos, Franz Obermayr par Ulrike Lunacek uzstāšanos un Julie Ward.

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle un Francisco Assis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver un Franz Obermayr.

Uzstājās Johannes Hahn un Bert Koenders.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Ulrike Lunacek AFET komitejas vārdā - par 2015. gada ziņojumu par Kosovu (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.2.2016. protokola 8.5. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika