Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 3 lutego 2016 r. - Strasburg

13. Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (2015/2893(RSP))

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Lars Adaktusson w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, David McAllister, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Eduard Kukan, Ulrike Lunacek, w reakcji na wypowiedź Eduarda Kukana, Franz Obermayr, w sprawie wypowiedzi Ulrike Lunacek i Julie Ward.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle i Francisco Assis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Bert Koenders.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Ulrike Lunacek, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania za 2015 r. w sprawie Kosowa (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 4 lutego 2016 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności