Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 3 februarie 2016 - Strasbourg

13. Procesul de integrare europeană a Kosovo (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Procesul de integrare europeană a Kosovo (2015/2893(RSP))

Bert Koenders (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Johannes Hahn (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Lars Adaktusson, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, David McAllister, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Eduard Kukan, Ulrike Lunacek, ca reacție la intervenția lui Eduard Kukan, Franz Obermayr, cu privire la intervenția dnei Ulrike Lunacek și Julie Ward.

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

Au intervenit: Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle și Francisco Assis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver și Franz Obermayr.

Au intervenit: Johannes Hahn și Bert Koenders.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Ulrike Lunacek, în numele Comisiei AFET, referitoare la Raportul pe 2015 privind Kosovo (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 4.2.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate