Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. februára 2016 - Štrasburg

13. Proces integrácie Kosova do EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Proces integrácie Kosova do EÚ (2015/2893(RSP))

Bert Koenders (úradujúci predseda Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Lars Adaktusson v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, David McAllister, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Eduard Kukan, na ktorého vystúpenie reagovala Ulrike Lunacek, ku ktorej vystúpeniu sa vyjadril Franz Obermayr, a Julie Ward.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle a Francisco Assis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver a Franz Obermayr.

Vystúpili: Johannes Hahn a Bert Koenders.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Ulrike Lunacek, v mene výboru AFET, o správe o Kosove za rok 2015 (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 4.2.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia