Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 февруари 2016 г. - Страсбург

14. Изборният процес в Хаити (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Изборният процес в Хаити (2016/2560(RSP))

Corina Crețu (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Davor Ivo Stier, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказа се Corina Crețu.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност