Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 3. veebruar 2016 - Strasbourg

14. Valimisprotsess Haitis (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Valimisprotsess Haitis (2016/2560(RSP))

Corina Crețu (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi ja Cécile Kashetu Kyenge.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Corina Crețu.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika