Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 3. helmikuuta 2016 - Strasbourg

14. Haitin vaaliprosessi (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Haitin vaaliprosessi (2016/2560(RSP))

Corina Crețu (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi ja Cécile Kashetu Kyenge.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Corina Crețu käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö