Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 3 lutego 2016 r. - Strasburg

14. Proces wyborczy na Haiti (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Proces wyborczy na Haiti (2016/2560(RSP))

Corina Crețu (członkini Komisji) złożyła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrała Corina Crețu.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności