Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 3. februar 2016 - Strasbourg

16. Situationen i Venezuela (forhandling)
CRE

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Venezuela (2016/2538(RSP))

Formanden bød på Parlamentets vegne Mitsy Capriles de Ledezma, som var indstillet til Sakharovprisen 2015, og hendes venezuelanske delegation velkommen, som ville følge forhandlingen om situationen i Venezuela fra den officielle tilskuerloge.

Bert Koenders (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, José Inácio Faria for ALDE-Gruppen, og Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Talere: Esteban González Pons, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Javier Couso Permuy, som besvarede det, og som afviste et blåt kort-spørgsmål fra José Inácio Faria, Jordi Sebastià for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon og Tunne Kelam.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz og Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Indlæg af Bert Koenders.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik