Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

16. Κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2538(RSP))

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, την Mitsy Capriles de Ledezma, υποψήφια για το βραβείο Ζαχάρωφ 2015, και την αντιπροσωπεία της από την Βενεζουέλα, που θα παρακολουθήσουν τη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα από το θεωρείο των επισήμων.

Ο Bert Koenders (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Javier Couso Permuy, ο οποίος απαντά, και ο οποίος αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του José Inácio Faria, Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon και Tunne Kelam.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz και Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Παρεμβαίνει ο Bert Koenders.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου