Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 3. veebruar 2016 - Strasbourg

16. Olukord Venezuelas (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venezuelas (2016/2538(RSP))

Asepresident tervitas Euroopa Parlamendi nimel 2015. aasta Sahharovi auhinna kandidaati Mitsy Capriles de Ledezmat ja Venezuela delegatsiooni, kes jälgisid Venezuela olukorra arutelu ametlike külaliste rõdul.

Bert Koenders (nõukogu eesistuja) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, José Inácio Faria fraktsiooni ALDE nimel ja Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võtsid Esteban González Pons, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Javier Couso Permuyle, kes vastas sellele ja kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada José Inácio Faria, Jordi Sebastià fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon ja Tunne Kelam.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Sõna võttis Bert Koenders.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika