Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 3. helmikuuta 2016 - Strasbourg

16. Venezuelan tilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan tilanne (2016/2538(RSP))

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi Venezuelan valtuuskunnan, jota johti vuoden 2015 Saharov-palkinnon saajaehdokas Mitsy Capriles de Ledezma. He seurasivat Venezuelan tilanteesta käytävää keskustelua viralliselta lehteriltä.

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, José Inácio Faria ALDE-ryhmän puolesta ja Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Esteban González Pons, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Javier Couso Permuy vastasi, ja joka sen jälkeen kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää José Inácio Faria, Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon ja Tunne Kelam.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Bert Koenders käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö