Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. február 3., Szerda - Strasbourg

16. A venezuelai helyzet (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A venezuelai helyzet (2016/2538(RSP))

Az elnök a Parlament nevében üdvözli Mitsy Capriles de Ledezmát, a 2015. évi Szaharov-díj jelöltjét és venezuelai küldöttségét, akik a hivatalos karzatról követik nyomon a venezuelai helyzetről szóló vitát.

Bert Koenders (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, José Inácio Faria, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Esteban González Pons, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Javier Couso Permuy, aki válaszol arra, és aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: José Inácio Faria, Jordi Sebastià, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon és Tunne Kelam.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz és Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Felszólal: Bert Koenders.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat