Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. vasario 3 d. - Strasbūras

16. Padėtis Venesueloje (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Venesueloje (2016/2538(RSP))

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino Mitsy Capriles de Ledezma, kandidatę 2015 m. Sacharovo premijai gauti, ir jos delegaciją iš Venesuelos, kuri iš oficialios galerijos klausys diskusijų dėl padėties Venesueloje.

Bert Koenders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Lidia Senra Rodríguez), Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu, José Inácio Faria ALDE frakcijos vardu ir Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Esteban González Pons (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Javier Couso Permuy), pastarasis į jį atsakė ir nesutiko, kad José Inácio Faria pateiktų mėlynosios kortelės klausimą, Jordi Sebastià Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon ir Tunne Kelam.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Kalbėjo Bert Koenders.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika