Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 3 februari 2016 - Straatsburg

16. Situatie in Venezuela (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Venezuela (2016/2538(RSP))

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement Mitsy Capriles de Ledezma, genomineerde voor de Sacharovprijs 2015, en haar Venezolaanse delegatie, die het debat over de situatie in Venezuela vanop de officiële tribune zullen volgen.

Bert Koenders (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, José Inácio Faria, namens de ALDE-Fractie, en Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Javier Couso Permuy, die hierop ingaat, en die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van José Inácio Faria, Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon en Tunne Kelam.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz en Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Het woord wordt gevoerd door Bert Koenders.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid