Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 3 februarie 2016 - Strasbourg

16. Situația din Venezuela (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Venezuela (2016/2538(RSP))

Președintele a urat bun venit în numele Parlamentului dnei Mitsy Capriles de Ledezma, nominalizată la decernarea Premiului Saharov 2015, și delegației sale din Venezuela, care vor urmări dezbaterea privind situația din Venezuela de la tribuna oficială.

Bert Koenders (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, José Inácio Faria, în numele Grupului ALDE, și Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Au intervenit: Esteban González Pons, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Javier Couso Permuy, care a răspuns, și care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” José Inácio Faria, Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon și Tunne Kelam.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz și Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

A intervenit Bert Koenders.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate