Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. februára 2016 - Štrasburg

16. Situácia vo Venezuele (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia vo Venezuele (2016/2538(RSP))

Predseda v mene Parlamentu privítal Mitsy Capriles de Ledezma, nominovanú na Sacharovovu cenu za rok 2015, a jej venezuelskú delegáciu, ktorí následne sledovali rozpravu o situácii vo Venezuele z galérie pre čestných hostí.

Bert Koenders (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, José Inácio Faria v mene skupiny ALDE a Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Javierovi Cousovi Permuymu, ktorý na ňu odpovedal a ktorý odmietol odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil José Inácio Faria, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon a Tunne Kelam.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz a Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

V rozprave vystúpil Bert Koenders.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia