Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 februari 2016 - Strasbourg

16. Situationen i Venezuela (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Venezuela (2016/2538(RSP))

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar Mitsy Capriles de Ledezma, nominerad till Sacharovpriset 2015, och hennes delegation från Venezuela, som följde debatten om situationen i Venezuela från åhörarläktaren.

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, José Inácio Faria för ALDE-gruppen, och Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Esteban González Pons, ställde en fråga ("blått kort") till Javier Couso Permuy, som besvarade frågan, och som avböjde en fråga ("blått kort") José Inácio Faria, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Elmar Brok, Francisco Assis, Dita Charanzová, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Beatriz Becerra Basterrechea, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, Francisco José Millán Mon och Tunne Kelam.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Carlos Iturgaiz och Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Talare: Bert Koenders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy