Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 3. februar 2016 - Strasbourg

18. Om at sætte en stopper for seksuel chikane og vold mod kvinder på offentlige steder (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Om at sætte en stopper for seksuel chikane og vold mod kvinder på offentlige steder (2016/2539(RSP))

Corina Crețu (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Formanden meddelte, at efter aftale med de politiske grupper ville Rådet ikke deltage i denne forhandling.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ulrike Trebesius og Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Jadwiga Wiśniewska for at stille et blåt kort-spørgsmål til Malin Björk, som besvarede det, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Terry Reintke, Vicky Maeijer for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek,Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica og Marijana Petir.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias og Tania González Peñas.

Indlæg af Corina Crețu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik