Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 3. helmikuuta 2016 - Strasbourg

18. Naisiin julkisilla paikoilla kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja väkivallan lopettaminen (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Naisiin julkisilla paikoilla kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja väkivallan lopettaminen (2016/2539(RSP))

Corina Crețu (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puhemies ilmoitti, että poliittisten ryhmien kanssa on sovittu, että neuvosto ei osallistu tähän keskusteluun.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ulrike Trebesius ja Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Jadwiga Wiśniewska joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Malin Björk vastasi, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Terry Reintke, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Marek Jurek,Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica ja Marijana Petir.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias ja Tania González Peñas.

Corina Crețu käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö