Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. február 3., Szerda - Strasbourg

18. A nők ellen nyilvános helyen végrehajtott szexuális zaklatás és erőszak megszüntetése (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A nők ellen nyilvános helyen végrehajtott szexuális zaklatás és erőszak megszüntetése (2016/2539(RSP))

Corina Crețu (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Az elnök közli, hogy a képviselőcsoportokkal egyetértésben a Tanács nem fog részt venni ebben a vitában.

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ulrike Trebesius és Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Jadwiga Wiśniewska aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Malin Björk, aki válaszol arra, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Terry Reintke, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Udo Voigt, független, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Marek Jurek,Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica és Marijana Petir.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias és Tania González Peñas.

Felszólal: Corina Crețu.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat