Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. vasario 3 d. - Strasbūras

18. Seksualinio priekabiavimo ir smurto prieš moteris viešose vietose panaikinimas (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Seksualinio priekabiavimo ir smurto prieš moteris viešose vietose panaikinimas (2016/2539(RSP))

Corina Crețu (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Pirmininkė pranešė, kad sutarus su frakcijomis Taryba šioje diskusijoje nedalyvaus.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ulrike Trebesius ir Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Jadwiga Wiśniewska (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Malin Björk, pastarasis į jį atsakė), Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu (nesutiko, kad Terry Reintke pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Vicky Maeijer ENF frakcijos vardu, Udo Voigt, nepriklausomas Parlamento narys, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody (nesutiko, kad Marek Jurek pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica ir Marijana Petir.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias ir Tania González Peñas.

Kalbėjo Corina Crețu.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika