Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 3. februāris - Strasbūra

18. Seksuālās uzmākšanās un vardarbības pret sievietēm publiskās vietās izbeigšana (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Seksuālās uzmākšanās un vardarbības pret sievietēm publiskās vietās izbeigšana (2016/2539(RSP)).

Corina Crețu (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Sēdes vadītāja paziņoja, ka ar politisko grupu piekrišanu Padome šajās debatēs nepiedalīsies.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ulrike Trebesius un Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jadwiga Wiśniewska uzdodot zilās kartītes jautājumu Malin Björk, kas uz to atbildēja, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Terry Reintke, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Marek Jurek,Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica un Marijana Petir.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias un Tania González Peñas.

Uzstājās Corina Crețu.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika