Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 3 februari 2016 - Straatsburg

18. Beëindiging van seksuele intimidatie en geweld jegens vrouwen in openbare ruimten (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Beëindiging van seksuele intimidatie en geweld jegens vrouwen in openbare ruimten (2016/2539(RSP))

Corina Crețu (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

De Voorzitter deelt mee dat, in overleg met de fracties, de Raad niet aan dit debat zal deelnemen.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ulrike Trebesius, en Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jadwiga Wiśniewska om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Malin Björk, die hierop ingaat, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Terry Reintke, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren , Marek Jurek,Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica en Marijana Petir.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias en Tania González Peñas.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid