Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 3 februarie 2016 - Strasbourg

18. Pentru a pune capăt hărțuirii sexuale și violenței împotriva femeilor în spațiile publice (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pentru a pune capăt hărțuirii sexuale și violenței împotriva femeilor în spațiile publice (2016/2539(RSP))

Corina Crețu (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Președinta a comunicat că, potrivit unui acord cu grupurile politice, Consiliul nu va participa la această dezbatere.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ulrike Trebesius și Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Jadwiga Wiśniewska pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Malin Björk, care a răspuns, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” Terry Reintke, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Udo Voigt, neafiliat, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” Marek Jurek,Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica și Marijana Petir.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias și Tania González Peñas.

A intervenit Corina Crețu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate