Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 3 февруари 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 4.Трансфер на бюджетни кредити
 5.Внесени документи
 6.Подготовка на заседанието на Европейския съвет от 18 и 19 февруари 2016 г. (разискване)
 7.Тържествено заседание - Нигерия
 8.Време за гласуване
  8.1.Споразумение за асоцииране между ЕС и Молдова: защитна клауза и механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.2.Споразумение за асоцииране между ЕС и Грузия: механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.3.Ратифициране на Маракешкия договор във основа на получена петиция, по-конкретно петиция 924/2011 (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.4.Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (гласуване)
  8.5.Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (гласуване)
  8.6.Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (гласуване)
  8.7.Възражение в съответствие с член 106 относно емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (гласуване)
  8.8.Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (гласуване)
  8.9.Нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след 2015 г. (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Доклад за напредъка на Сърбия за 2015 г. (разискване)
 13.Процесът на европейска интеграция на Косово (разискване)
 14.Изборният процес в Хаити (разискване)
 15.Положението в Либия (разискване)
 16.Положението във Венецуела (разискване)
 17.Конвенцията на ООН за прозрачност при основаващ се на договор арбитраж между инвеститор и държава (разискване)
 18.Прекратяване на сексуалния тормоз и насилието срещу жени на обществени места (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (180 kb) Списък на присъствалите (65 kb)    Поименни гласувания (2713 kb) 
 
Протокол (194 kb) Списък на присъствалите (37 kb) Резултати от различните гласувания (37 kb) Поименни гласувания (116 kb) 
 
Протокол (274 kb) Списък на присъствалите (72 kb) Резултати от различните гласувания (651 kb) Поименни гласувания (2443 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност