Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 3. února 2016 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 4.Převody prostředků
 5.Předložení dokumentů
 6.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016 (rozprava)
 7.Slavnostní zasedání – Nigérie
 8.Hlasování
  8.1.Dohoda o přidružení EU-Moldavsko: ochranná doložka a mechanismus proti obcházení ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.2.Dohoda o přidružení EU-Gruzie: mechanismus proti obcházení ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.3.Ratifikace Marrákešské smlouvy na základě obdržených peticí, zejména petice 924/2011 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.4.Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny (hlasování)
  8.5.Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 x MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny (hlasování)
  8.6.Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 x MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny (hlasování)
  8.7.Námitka proti prováděcímu aktu: emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (hlasování)
  8.8.Jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) (hlasování)
  8.9.Nová strategie pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015 (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Zpráva o pokroku Srbska za rok 2015 (rozprava)
 13.Evropský integrační process Kosova (rozprava)
 14.Volební proces na Haiti (rozprava)
 15.Situace v Libyi (rozprava)
 16.Situace ve Venezuele (rozprava)
 17.Úmluva OSN o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem na základě smlouvy (rozprava)
 18.Ukončení sexuálního obtěžování a násilí páchaného na ženách na veřejných místech (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (161 kb) Prezenční listina (64 kb)    Jmenovitá hlasování (2713 kb) 
 
Zápis (186 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (27 kb) Jmenovitá hlasování (117 kb) 
 
Zápis (251 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (594 kb) Jmenovitá hlasování (2364 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí