Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 3. februar 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 4.Bevillingsoverførsler
 5.Modtagne dokumenter
 6.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (18.-19. februar 2016) (forhandling)
 7.Højtideligt møde - Nigeria
 8.Afstemningstid
  8.1.Beskyttelsesklausulen og mekanismen til modvirkning af omgåelse i associeringsaftalen mellem EU og Moldova ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.2.Mekanismen til modvirkning af omgåelse i associeringsaftalen mellem EU og Georgien ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.3.Ratifikation af Marrakesh-traktaten på grundlag af modtagne andragender, navnlig andragende 924/2011 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.4.Indsigelse, jf. artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret sojabønne FG72 (afstemning)
  8.5.Indsigelse, jf. artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret sojabønne MON 87708 × MON 89788 (afstemning)
  8.6.Indsigelse, jf. artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret sojabønne MON 87705 × MON 89788 (afstemning)
  8.7.Indsigelse, jf. artikel 106: Emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (afstemning)
  8.8.Forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) (afstemning)
  8.9.En ny strategi for ligestilling og kvinders rettigheder efter 2015 (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Rapport for 2015 om Serbien (forhandling)
 13.Kosovos europæiske integrationsproces (forhandling)
 14.Valgprocessen i Haiti (forhandling)
 15.Situationen i Libyen (forhandling)
 16.Situationen i Venezuela (forhandling)
 17.FN's konvention om gennemsigtighed i aftalebaseret investor-stat-voldgift (forhandling)
 18.Om at sætte en stopper for seksuel chikane og vold mod kvinder på offentlige steder (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (157 kb) Deltagerliste (64 kb)    Afstemning ved navneopråb (2713 kb) 
 
Protokol (165 kb) Deltagerliste (37 kb) Afstemningsresultater (32 kb) Afstemning ved navneopråb (117 kb) 
 
Protokol (251 kb) Deltagerliste (64 kb) Afstemningsresultater (413 kb) Afstemning ved navneopråb (2359 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik