Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 3 februari 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 4.Kredietoverschrijvingen
 5.Ingekomen stukken
 6.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (18-19 februari 2016) (debat)
 7.Plechtige vergadering - Nigeria
 8.Stemmingen
  8.1.Associatieovereenkomst EU-Moldavië: vrijwaringsclausule en antiontwijkingsmechanisme ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.2.Associatieovereenkomst EU-Georgië: antiontwijkingsmechanisme ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.3.Ratificatie van het Verdrag van Marrakesh, op basis van ontvangen verzoekschriften, met name verzoekschrift 924/2011 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.4.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon FG72 (stemming)
  8.5.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon MON 87708 x MON 89788 (stemming)
  8.6.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon MON 87705 x MON 89788 (stemming)
  8.7.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) (stemming)
  8.8.Onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) (stemming)
  8.9.Nieuwe strategie voor gendergelijkheid en rechten van de vrouw na 2015 (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Voortgangsverslag 2015 over Servië (debat)
 13.Europees integratieproces van Kosovo (debat)
 14.Verkiezingsproces in Haïti (debat)
 15.Situatie in Libië (debat)
 16.Situatie in Venezuela (debat)
 17.VN-Verdrag inzake transparantie van op een verdrag gebaseerde arbitrage tussen investeerders en staten (debat)
 18.Beëindiging van seksuele intimidatie en geweld jegens vrouwen in openbare ruimten (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (161 kb) Presentielijst (64 kb)    Hoofdelijke stemming (2713 kb) 
 
Notulen (168 kb) Presentielijst (37 kb) Uitslag van de stemming (26 kb) Hoofdelijke stemming (117 kb) 
 
Notulen (254 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (392 kb) Hoofdelijke stemming (2359 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid