Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 3. februára 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 4.Presun rozpočtových prostriedkov
 5.Predloženie dokumentov
 6.Príprava zasadnutia Európskej rady 18. – 19. februára 2016 (rozprava)
 7.Slávnostná schôdza - Nigéria
 8.Hlasovanie
  8.1.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou: ochranná doložka a mechanizmus proti obchádzaniu ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.2.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom: mechanizmus proti obchádzaniu ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.3.Ratifikácia Marakéšskej zmluvy, na základe prijatých petícií, konkrétne petície č. 924/2011 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.4.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej sóje FG72 (hlasovanie)
  8.5.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej sóje MON 87708 × MON 89788 (hlasovanie)
  8.6.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej sóje MON 87705 × MON 89788 (hlasovanie)
  8.7.Námietka podľa článku 106, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (hlasovanie)
  8.8.Rokovania o dohode o obchode so službami (TiSA) (hlasovanie)
  8.9.Nová stratégia pre rodovú rovnosť a práva žien na obdobie po roku 2015 (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Správa o pokroku Srbska za rok 2015 (rozprava)
 13.Proces integrácie Kosova do EÚ (rozprava)
 14.Volebný proces na Haiti (rozprava)
 15.Situácia v Líbyi (rozprava)
 16.Situácia vo Venezuele (rozprava)
 17.Dohovor OSN o transparentnosti pri rozhodcovských konaniach medzi investorom a štátom na základe zmluvy (rozprava)
 18.Skoncovanie so sexuálnym obťažovaním a násilím páchaným na ženách na verejných miestach (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (159 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Hlasovania podľa mien (2713 kb) 
 
Zápisnica (188 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovaní (28 kb) Hlasovania podľa mien (117 kb) 
 
Zápisnica (255 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovaní (584 kb) Hlasovania podľa mien (2428 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia