Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 3 februari 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 4.Anslagsöverföringar
 5.Inkomna dokument
 6.Förberedelse av Europeiska rådets möte (18–19 februari 2016) (debatt)
 7.Högtidligt möte - Nigeria
 8.Omröstning
  
8.1.Associeringsavtalet mellan EU och Moldavien: skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående av det tillfälliga upphävandet av tullförmåner ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Associeringsavtalet mellan EU och Georgien: mekanismen för att motverka kringgående av det tillfälliga upphävandet av tullförmåner ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Ratificeringen av Marrakechfördraget, på grundval av inkomna framställningar, särskilt framställning nr 924/2011 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (omröstning)
  
8.5.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 x MON 89788 (omröstning)
  
8.6.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788 (omröstning)
  
8.7.Invändning i enlighet med artikel 106 i arbetsordningen avseende utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (omröstning)
  
8.8.Förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (TiSA) (omröstning)
  
8.9.Ny strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.2015 års rapport om Serbien (debatt)
 13.Kosovos europeiska integrationsprocess (debatt)
 14.Valprocessen i Haiti (debatt)
 15.Situationen i Libyen (debatt)
 16.Situationen i Venezuela (debatt)
 17.FN:s konvention om öppenhet i avtalsbaserade skiljeförfaranden mellan investerare och stat (debatt)
 18.Stoppa sexuella trakasserier och våld mot kvinnor på offentliga platser (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (160 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (2713 kb) 
 
Protokoll (166 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (32 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (117 kb) 
 
Protokoll (251 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (421 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2364 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy