Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 4 февруари 2016 г. - Страсбург

4. Състав на Парламента

Испанските компетентни органи уведомяват за назначаването на Carolina Punset Bannel като член на Европейския парламент на мястото на Juan Carlos Girauta Vidal, считано от 3 февруари 2016 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Carolina Punset Bannel участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност